Kvennaráðgjöfin

  • flower
  • flower2
  • flower3

Lög og reglugerðir um fyrirtækjarekstur

lög nr. 138/1994, um einkahlutafélög

lög nr. 2/1995, um hlutafélög,

lög nr. 22/1991,, um samvinnufélög

lög  nr. 33/1999, um sjálfseignarstofnanir

lög nr. 42/1903, um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð,

lög nr. 17/2003, um fyrirtækjaskrá

lög nr.  90/2003, um tekjuskatt og eignaskatt

lög nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum

lög nr. 7/1998, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit

lög nr. 42/1978, um iðnað

Lög nr. 28/1998, um verslunaratvinnu

lög nr. 8/1996, um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og

hönnunargreinum.

 

reglugerð nr. 474/2003, um útgáfu kennitölu við skrásetningu í fyrirtækjaskrá.

reglugerð nr. 785/1999, um mengunarvarnir,

reglugerð nr. 941/2002, um hollustuhætti,

reglugerð nr.522/1994, um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu

reglugerð nr. 940/1999, um löggiltar iðngreinar.